30 ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY M. IWONY KRÓL

Z inicjatywy mieszkańców Wschowy, przy udziale Władz Miasta złożono dziś wieńce pod tablicą Siostry M. Iwony Król upamiętniając 30 rocznicę Jej śmierci. Siostra Iwona – cicha bohaterka Wschowy. Jej odwaga, miłość do Boga, bliźniego i Kościoła sprawiły, że zapisała się w pamięci i sercach wielu Wschowian. Cechowała się heroiczną odwagą i niezwykłą więzią z Chrystusem. Wiele świadectw mówi, że nie odeszła od łóżka chorego, aż Dobry Bóg nie wysłuchał jej modlitw, choć nieraz sytuacja wydawała się już przesądzona. Dziękujemy wszystkim za obecność w dzisiejszych obchodach, choć skromnych ze względu na panującą epidemię, to jednak pełnych życzliwości, dobra i wzruszenia. Szczególnie dziękujemy Pani Wiceburmistrz Marcie Panicz-Szajnkenig, Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Hannie Knaflewska-Walkowiak, Prezesowi Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Panu Zdzisławowi Rygusik, Pani Stanisławie Kołodyńskiej, Pani Jolancie Pawłowskiej, Pani Marcie Małkus, Siostrze Dyrektor DPS Elżbiecie Glinka oraz Prezesowi Stowarzyszenia Siostry M. Iwony Król Pani Elizie Lektarskiej. Pan Zdzisław Rygusik podarował na ręce Siostry Dyrektor wizerunek Matki Bożej Fatimskiej w dowód wdzięczności za służbę Bogu i Ojczyźnie dla całej Wschowskiej Wspólnoty Sióstr Elżbietanek.