OPIEKUŃCZE I BYTOWE

Placówka zapewnia całodobową opiekę dostosowaną do potrzeb Mieszkańców. Działania opiekuńcze obejmują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,…

WSPOMAGAJĄCE I EDUKACYJNE

W ramach realizacji usług wspomagających Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie podejmuje działania z zakresu:…

REHABILITACJA

Każdy z mieszkańców ma zapewnioną co najmniej półgodzinną rehabilitację. Najmłodsze dzieci ze szczególnymi potrzebami uczestniczą w…

REHABILITACJA

Każdy z mieszkańców ma zapewnioną co najmniej półgodzinną rehabilitację. Najmłodsze dzieci ze szczególnymi potrzebami uczestniczą w…

O NAS

Dziecko jest darem i zadaniem. Dziecko niepełnosprawne jest także tajemnicą, którą trzeba odkrywać każdego dnia. Obowiązkiem…

ŻYCIE RELIGIJNE

sakrament chrztu św., spowiedź, I Komunia św., bierzmowanie, sakrament namaszczenia chorych, pogrzeb, uroczystości religijne, rekolekcje wielkopostne,…