SPOŁECZNE REMEDIUM

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie otrzymał Grant w ramach projektu „Społeczne remedium, współfinansowanego przez…

EGIDA 2020

Składamy serdeczne podziękowanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze za powierzenie Grantu na realizację projektu…

1%

koniecznie z dopiskiem „Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król”. Stowarzyszenie działa na rzecz Mieszkańców z Domu…