NFZ

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie otrzymał dotację z NFZ celem wsparcia zatrudnionego personelu pielęgniarskiego,…

SPOŁECZNE REMEDIUM

OGŁOSZENIE

Poszukujemy wolontariuszy oraz osoby chętne do podjęcia zatrudnienia na wypadek braków personalnych w sytuacji objęcia Placówki…

SPOŁECZNE REMEDIUM

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie otrzymał Grant w ramach projektu „Społeczne remedium, współfinansowanego przez…

EGIDA 2020

Składamy serdeczne podziękowanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze za powierzenie Grantu na realizację projektu…

1%

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie to miejsce gdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież znajdują opiekę,…