CHCIEĆ TO MÓC

Zakończyliśmy realizację projektu „Chcieć to móc”. Dziękujemy ROPS Zielona Góra za przyznaną dotację w ramach projektu konkursowego. Realizacja projektu obejmowała zajęcia indywidualne, zajęcia wspierające rozwój mowy i komunikację alternatywną, dodatkową rehabilitację w 2 soboty w m-cu, zajęcia grupowe – usamodzielniające, kulinarne, teatralne, stolarskie, zajęcia podczas których uczyliśmy się wartości i posługiwania pieniędzmi oraz filmoterapię wraz z pogadankami terapeutycznymi. W ramach projektu zostały utworzone 4 prezentacje o tematyce „Poznaj, nie bój się, uszanuj, zaakceptuj niepełnosprawność”. Relacja na bieżąco odbywała się na profilu społecznościowym Stowarzyszenia.