„CHCIEĆ TO MÓC”

Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król, od września, realizuje projekt „Chcieć to móc” dofinansowany ze środków PFRON w ramach otwartego konkursu ofert. Każdego tygodnia odbywają się zajęcia usamodzielniające, zajęcia kulinarne, filmoterapia, zajęcia uczące wartości pieniądza, zajęcia z komunikacji alternatywnej, zajęcia indywidualne oraz dodatkowa rehabilitacja w dwie soboty w miesiącu. Wszystko to aby wspierać rozwój naszych podopiecznych. Zachęcamy do śledzenia działań projektowych na profilu społecznościowym Stowarzyszenia www.facebook.com/stowarzyszenieimsiostrymiwonykrol/