CHRZEST ŚWIĘTY

Nasze Słoneczko przyjęło sakrament chrztu świętego