EGIDA 2020

Składamy serdeczne podziękowanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze za powierzenie Grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 „Egida” – realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Z otrzymanych środków finansowych zakupiono już m.in. koncentratory tlenu, sterylizatory, ozonatory, lampy bakteriobójcze, maty do dezynfekcji obuwia, dozowniki do płynów dezynfekujących, mydła i proszki do dezynfekcji, specjalistyczne maseczki. Wszystko to, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podopiecznym i personelowi.