Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
pl. św. Jana 1
67-400 Wschowa
tel.: 65 540 22 27
fax: 65 540 22 88
e-mail: dps.wschowa@onet.pl
nr konta:
Bank Spółdzielczy we Wschowie I Oddział Wschowa
75 8669 0001 2011 0013 5816 0001


Informacja dla darczyńców i sponsorów:
Przekazanie darowizny przeważnie wiąże się z przekazaniem obdarowanemu swoich danych osobowych. Najczęściej są to imię, nazwisko i adres, czasami również inne dane.
W przypadku przekazywania darowizn finansowych i rzeczowych, dokonując przelewu lub przesyłając paczkę, sami Państwo decydują o zakresie przekazywanych danych.
W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie
z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że:
1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci z siedzibą we Wschowie przy pl. św. Jana 1.
2. Państwa dane pozyskujemy z banku w związku z informacją o dokonanych na rzecz DPS przelewach lub podanych przez Państwa danych podczas przesyłania przesyłek pocztowych lub kurierskich.
3. Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu przesyłania podziękowań lub życzeń świątecznych.
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy administracji (księgowy), pracownik socjalny oraz pracownicy poczty polskiej (np. przy wysyłce podziękowań, życzeń świątecznych)
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu określonym powyżej w ust. 3.