NFZ

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie otrzymał dotację z NFZ celem wsparcia zatrudnionego personelu pielęgniarskiego, który podczas trwającej epidemii miał zdecydowanie więcej obowiązków niż dotychczas. Dotacja została przyznana w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”