O NAS

Dziecko jest darem i zadaniem. Dziecko niepełnosprawne jest także tajemnicą, którą trzeba odkrywać każdego dnia. Obowiązkiem człowieka dorosłego jest chronić bezbronne i niewinne dziecko, nie pozwolić, aby zadawano mu ból i cierpienie. Dziecko samo się nie obroni jeśli DOROSŁY zamknie oczy i zatka uszy. Bądźmy odpowiedzialni za ŻYCIE.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, także z niepełnosprawnością sprzężoną. Przyjmujemy dzieci od pierwszych dni życia do ukończenia 24 lat.
Przyjmujemy dziewczynki i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, którzy nie wykazują zachowań agresywnych.

 

Koszt utrzymania w Domu od 1 lutego 2021 r. wynosi 4.465,22 zł
Aktualnie posiadamy 2 wolne miejsca