OPIEKUŃCZE I BYTOWE

Placówka zapewnia całodobową opiekę dostosowaną do potrzeb Mieszkańców. Działania opiekuńcze obejmują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacje, udzielenie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Podejmujemy starania, aby Mieszkańcy objęci byli opieka medyczną w poradniach specjalistycznych.
Dom świadcząc usługi bytowe zapewnia mieszkańcom w szczególności:
– miejsce zamieszkania,
– wyżywienie, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
– odzież i obuwie,
– utrzymanie  czystości.
W Domu prowadzony jest tzw. system rodzinkowy. Placówka posiada 5 mieszkań,
w każdym z nich przebywa 12 osób. Ma to stworzyć klimat zaufania i bezpieczeństwa.
W każdym z mieszkań znajduje się:
– sala dziennego pobytu,
– sypialnie dwu, trzy i czteroosobowe dla osób leżących,
– kuchenka podręczna,
– łazienka.
Wnętrze Domu odpowiada wymogom standaryzacyjnym. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Domu znajduje się kaplica, kuchnia główna, sale terapii zajęciowej i rehabilitacji, świetlica dla starszych mieszkańców, Sala Doświadczania Świata, pokoje gościnne, klasy, pokój logopedyczny, gabinet zabiegowo-pielęgniarski.
W budynku gospodarczym mieści się pralnia i suszarnie oraz magazyny. Ogród podzielony jest na dwie części. Plac zabaw stworzony z myślą o najmłodszych oraz część ogrodu wydzielona dla starszych mieszkańców.