Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27
Aktualności
Z życia Domu Pomocy Społecznej

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie
pl. św. Jana 1
67-400 Wschowa 

tel.: 65 540 22 27
fax: 65 540 22 88

e-mail: dps.wschowa@onet.pl

 nr konta: Bank Spółdzielczy we Wschowie I Oddział Wschowa
75 8669 0001 2011 0013 5816 0001

 

Przyjęcia do DPS

 

Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie mogą być przyjęte osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług opiekuńczych.

 

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej we Wschowie oraz decyzję o odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) ze względu na miejsce zamieszkania w dniu kierowania do dps.

 

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.