Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

„Promyczek radości”

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW „PROMYCZEK RADOŚCI”
Dnia 19 października 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw „Promyczek radości”. Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król pozyskało środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.800,00 zł celem realizacji projektu „Promyczek radości dla dzieci będących ofiarami patologii społecznych” oraz z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 15.000,00 zł na realizację projektu „Wykonanie placu zabaw dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie”. Podczas uroczystego otwarcia mieliśmy zaszczyt gościć Pana Starostę Marka Boryczkę, Panią Małgorztę Gośniowska-Kola – Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego, Panią Danutę Płończak – Radną Starostwa Wschowskiego, Pana Zbigniewa Marciniaka – Naczelnika Wydziału Budowlanego i Ochrony Środowiska, Panią Katarzynę Ciepła-Nowak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, Panią Iwonę Cholewa, Panią Renatę Chilarską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach, Panią Lucynę Kowalczykowską – Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz grono pedagogiczne i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łysinach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.
Po przemowie powitalnej członka zarządu Stowarzyszenia pani Elżbiety Grabczak-Jaszczur i uroczystym przecięciu wstęgi przez dzieci Ksiądz Prałat Zygmunt Zając poświęcił sprzęty, aby dobrze służyły dzieciom przez długie lata. Najmłodsi uczestnicy zaraz „przetestowali” plac, pojawiło się wiele uśmiechów i radosnych okrzyków. Siostra Dyrektor Zofia Glinka wyraziła szczególną wdzięczność Pani Małgorzacie Gośniowskiej – Koli Radnej Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Pani Danucie Płończak Radnej Powiatu Wschowskiego za udzielone wsparcie i pomoc przy tworzeniu i realizacji projektów; Panu Zbigniewowi Marciniakowi Naczelnikowi Wydziału Budowlanego i Ochrony Środowiska za kierowanie zadaniami podczas tworzenia placu zabaw wynikającymi z prawa budowlanego oraz Panu Tadeuszowi Wolniczakowi za pomoc przy planach zagospodarowania. Nie zabrakło podziękowań dla pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysinach, Pani Renaty Chilarskiej, za pomoc podczas pisania wniosków oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia i realizacji tego dzieła, szczególnie członkom Stowarzyszenia.
Głos zabrał również Pan Starosta Marek Boryczka wyrażając radość z powstania Stowarzyszenia im. Siostry M. Iwony Król, które czyni starania, aby życie dzieci z Domu Pomocy Społecznej stawało się radośniejsze. Z rąk Pana Starosty i Pani Małgorzaty Gośniowskiej – Koli dzieci otrzymały samochodzik i pięknego pluszowego misia.
Po uroczystym otwarciu i poświęceniu placu zabaw Goście zostali zaproszeni na przedstawienie biesiadne w wykonaniu pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
Miała miejsce również krótka prezentacja Placówki. Goście odwiedzili dzieci w ich grupach mieszkalnych. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej to w znacznej mierze ofiary przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz nadużywania alkoholu. Cieszymy się, że dzięki powstaniu placu zabaw dzieci będą mogły zapomnieć o traumatycznych przeżyciach oraz lepiej rozwijać się psychoruchowo. Spotkanie miało na celu również przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zwrócenie uwagi na ich konsekwencje jakimi jest niezawinione cierpienie dzieci. Podczas spotkania swoją poradą, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, służyli kurator sądowy, pedagog i pracownik socjalny.
Członkowie Stowarzyszenia przygotowali dla najmłodszych uczestników spotkania gry i zabawy. Ogłoszono również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Przyjacielu pomogę Ci w problemie”. Szczegóły konkursu zostały przekazane do Dyrekcji zaproszonych Szkół.
Z serca raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła w sposób szczególny Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Zarządowi Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Pani Małgorzacie Gośniowskiej-Kola, Pani Danucie Płończak, Panu Zbigniewowi Marciniakowi, Panu Tadeuszowi Wolniczakowi, Pani Renacie Chilarskiej bez których dziś nie moglibyśmy cieszyć się radością naszych podopiecznych.
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia im. Siostry M. Iwony Król