REHABILITACJA

Każdy z mieszkańców ma zapewnioną co najmniej półgodzinną rehabilitację. Najmłodsze dzieci ze szczególnymi potrzebami uczestniczą w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjnych w Poradni Rehabilitacji Dzieci w Lesznie. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie oferuje:

 • masaż klasyczny,
 • masaż z elementami Shantala,
 • masaż wibracyjny na macie,
 • hydromasaż całkowity oraz kończyn dolnych,
 • światłolecznictwo – lampa Sollux, lampa Bioptron,
 • ćwiczenia czynne, czynno-bierne, bierne,
 • terapia metodą Vojty,
 • elementy terapii neurotaktykalnej,
 • integracja sensoryczna
 • metoda NDT Bobath,
 • kinesiotping,
 • UGUL,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • gimnastyka ogólnousprawniająca,
 • mini siłownia: rowery stacjonarne, steppery, bieżnia,
 • rehabilitacja przyłóżkowa