Terapia zajęciowa

Dom dysponuje czterema pomieszczeniami przeznaczonymi do dyspozycji mieszkańców celem zapewnienia im możliwości organizacji czasu oraz rozwoju swoich zainteresowań. Świetlica przeznaczona dla starszych mieszkańców, dwie pracownie plastyczna oraz pracownia rękodzieła artystycznego i świetlica dla mieszkańców z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się również w Sali Doświadczania Świata. W ramach terapii zajęciowej Dom oferuje:

  • terapię grupową i indywidualną dla mieszkańców nieopuszczających łóżek,
  • ergoterapia,
  • socjoterapia- zabawoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja,
  • arteterapia – rysunek, malarstwo, rzeźba, sensoplastyka, elementy filmoterapi, biblioterapi, teatroterapii, muzykoterapii, choreoterapii,
  • metoda Knilla,
  • poranny krąg,
  • Sala Doświadczania Świata,
  • w ramach terapii zajęciowej młodsze dzieci doskonalą motorykę małą oraz odrabiają lekcje.