Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Usługi opiekuńcze

Placówka zapewnia całodobową opiekę dostosowaną do potrzeb Mieszkańców. Działania opiekuńcze obejmują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacje, udzielenie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Podejmujemy starania, aby Mieszkańcy objęci byli opieka medyczną w poradniach specjalistycznych.