WALENTYNKI

Dziś Walentynki i z tej okazji życzymy miłości. Nie tej miłości okazjonalnej i od święta, ale tej prawdziwej i często niewidocznej. Życzymy miłości zwyczajnej, codziennej; miłości, która wypełnia serce dobrem, nadzieją i wdzięcznością.