Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Wózki dla Kacpra i Huberta

DZIĘKUJEMY:) 

Serdeczne i pełne nadziei podziękowania składamy wszystkim, którzy wsparli zakup wózków dla Kacperka i Hubercika. Chłopcy mają już specjalnie dostosowane do swoich potrzeb wózki inwalidzkie, dzięki którym korygowana będzie wada postawy oraz ułatwione, na miarę ich możliwości, samodzielne poruszanie.

Dzięki Wam zebraliśmy 6.270, 00 zł.

Serdecznie podziękowania składamy:
Pani Marcie Witkowskiej z Warszawy,
Pani Danucie Halinie Korzeniewskiej z Legnicy,
Panu Andrzejowi Witkowskiemu z Warszawy,
Panu Jackowi Sucheckiemu ze Wschowy,
Panu Piotrowi Ostrowskiemu z Choszczna,
Pani Magdalenie Rzepiela z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Pani Urszuli Dzikiewicz-Gazda – Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
Ofiarodawcom, którzy chcieli pozostać anonimowi.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy, także, na ręce Zarządu Fundacji Energa, która pokryła brakującą kwotę w wysokości 3.800,00 zł, niezbędną celem zakupu specjalistycznego wózka dla Huberta, którego cena okazała się zdecydowanie wyższa niż początkowo przewidywana.
Dziękujemy również Firmie Ocean Zdrowia za życzliwość oraz okazaną pomoc podczas realizacji zamówienia.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi waszą hojność i serca otwarte na potrzeby tych najmniejszych. Radość i nadzieja na lepszą sprawność, jaką daliście Kacprowi i Hubertowi, niech będzie najszczerszym wyrazem wdzięczności z naszej strony.