ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROJEKT

W roku 2023 Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król realizowało projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa. W ramach projektu prowadzono zajęcia indywidulane, którymi objęto 15 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu przez 6 tygodni.