Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Usługi edukacyjne

W ramach usług edukacyjnych mieszkańcy pobierają naukę w uzależnieniu od stopnia niepełnosprawności. Staramy się aby wybór placówki edukacyjnej oraz poziom nauczania dostosowany był do potrzeb poszczególnych dzieci:

  • najmłodsze dzieci mają zapewnione zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • dzieci w wieku od 4 lat wzwyż uczęszczają do przedszkola specjalnego lub masowego; podejmujemy starania, aby sprawniejsze dzieci miały kontakt z dziećmi w normie intelektualnej, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na ich dalszy rozwój oraz zwiększa szanse na adopcję; dzieci głęboko niepełnosprawne uczęszczają na zajęcia prowadzone przez nauczycieli, w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu na terenie DPS,
  • starsze dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły podstawowej specjalnej, zespołów edukacyjno-terapeutycznych lub zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dorastający mieszkańcy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują nauczanie w szkole przysposabiającej do pracy, a mieszkańcy z lekką niepełnosprawnością w szkole zawodowej specjalnej,
  • usługi edukacyjne świadczymy również poprzez naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.